प्राविधिक एस.एल.सी. (TSLC) १५ महिने छात्रवृत्तिका लागि सुवर्ण अवसर सम्बन्धी जानकारी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।